Concursuri

Anul 2024

Data Document Deschide
12.07.2024 Înștiințare privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Referent, clasa III, grad debutant Compartiment Contabilitate- Financiar,Impozite și taxe locale - 258695 Deschide
23.04.2024 Anunț anulare concurs de recrutare, pentru ocuparea unei funcții publice vacante de referent, grad profesional debutant, organizat în data de 15.04.2024 ora 10.00 amânat pentru data de 23.04.2024 ora 12.00 Deschide


05.04.2024
Proces verbal de selecție a dosarelor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de referent, grad profesional debutant Compartiment Contabilitate- Financiar,Impozite și taxe locale.
Listă cuprinzând candidații care îndeplinesc condițiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, grad profesional debutant Compartiment Contabilitate- Financiar,Impozite și taxe locale din 15.04.2024.


Deschide
14.03.2024 Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Referent, clasa III, grad debutant Compartiment Contabilitate- Financiar,Impozite și taxe locale Deschide

Anul 2023

Data Document Deschide
29.06.2023 Raportul final la concursul pentru recrutarea unui funcționar public în vederea ocupării postului de INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului Urbanism-Cadastru, Fond-Funciar și Amenajarea Teritoriului în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănița, județul Neamț Deschide
23.06.2023 Procesul Verbal după susținerea probelor la concursul de Urbanism - Cadastru, Fond Funciar și Amenajarea Teritoriului, susținut în data de 23.06.2023 Deschide
16.06.2023 Procesul verbal de selecție a dosarelor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de inspector, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului urbanism-cadastru, fond funciar și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănița. Deschide
12.06.2023 Procesul verbal după expirare a termenului de depunere a dosarelor de înscriere la concursul de recrutare de Inspector clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism-Cadastru, Fond Funciar și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Stănița Deschide
23.05.2023 Primăria comunei Stănița organizează în data de 23.06.2023, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție Inspector clasa I, grad profesional debutant în cadul compartimentului Urbanism Cadastru, Fond Funciar și Amenajarea Teritoriului Deschide
09.05.2023 Centralizatorul nominal privind rezultatele finale la examenul de recrutare - funcția publică de conducere de secretar general al comunei Stănița. Deschide
04.05.2023 Proces verbal de selecție a dosarelor pentru concursul de conducere de secretar general al UAT Stănița, din data de 09.05.2023 Deschide
27.04.2023 Procesul verbal după expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere la concursul de recrutare de Inspector clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism-Cadastru, Fond Funciar și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Stănița Deschide
07.04.2023 Primăria comunei Stănița organizează în data de 09.05.2023, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de Secretar general al U.A.T. Stănița Deschide
01.03.2023 Tabel cu rezultatul final al concursului pentru postul vacant contractual de muncitor necalificat din cadrul Compartimentului de întreținere drumuri, salubrizare, rețele iluminat, apă și canal al Primăriei Stănița Deschide
27.02.2023 Raportul final al concursului de muncitor necalificat din perioada 17.02.2023 - 23.02.2023 Deschide
17.02.2023 Centralizatorul nominal, cu rezultatul de la Concursul de muncitor necalificat organizat în data de 17.02.2023 Deschide
08.02.2023 Proces verbal după expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare a unui post vacant în cadrul Primăriei comunei Stănița Deschide

07.02.2023
Proces verbal de expirare a termenului de depunere a dosarelor, cu numărul de candidați înscriși la concursul de muncitor necalificat vacant în cadrul Compartimentului administrativ gospodăresc al Primăriei Stănița
Deschide

25.01.2023
Primăria comunei Stănița organizează în data de 17.02.2023, ora 10.00 la sediul instituției, concurs penru ocuparea unui post vacant personal contractual de Muncitor necalificat, debutant,pe o perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Administrativ
Deschide

Anul 2022

Data Document Deschide

27.10.2022
Raport final pentru concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de inspector, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism-Cadastru,Fond Funciar și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănița
Deschide

20.10.2022
Procesul verbal de selecție a dosarelor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de inspector, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism-Cadastru,Fond Funciar și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănița
Deschide
17.10.2022 Procesul verbal încheiat după expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare de Inspector clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism-Cadastru,Fond Funciar și amenajarea teritoriului Deschide
05.10.2022 Tabel cu punctajele finale obținutede candidatul la concursul de ocupare a postului vacant de asistent medical comunitar, din cadrul compartimentului de specialitate al primarului Deschide
26.09.2022 Proces verbal incheiat astăzi 26.09.2022 de selecție a dosarelor candidaților înscriși pentru concursul privind ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar, din cadrul compartimrntului de specialitate al primarului Deschide
26.09.2022 Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție - Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Urbanism-Cadastru, Fond Funciar și Amenajarea teritoriului. Deschide
22.09.2022 Procesul verbal încheiat după expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere pentru concursul de asistent medical comunitar Deschide
08.09.2022 Ghid practic pentru asistența medicală comunitară Deschide
08.09.2022 Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical comunitar în cadrul - Compartimentului Administrativ Deschide

12.08.2022
Procesul verbal de selecție a dosarelor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție de Inspector, grad profesional debutant în cadrul compartimentului Urbanism-Cadastru, Fond-Funciar și Amenajări Teritoriale
Deschide

09.08.2022
Procesul verbal de afișare a candidaților înscriși pentru concursul de recrutare de Inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului Urbanism-Cadastru, Fond-Funciar și Amenajări Teritoriale
Deschide
29.07.2022 Tabel cu punctajele finale obținute de candidatul la concursul de ocupare pentru postul vacant de Asistent medical comunitar Deschide
29.07.2022 Tabel cu punctajele finale la proba interviu pentru postul vacant de Asistent medical comunitar Deschide
26.07.2022 Tabel cu punctajele finale la proba scrisă pentru postul vacant de Asistent medical comunitar Deschide
20.07.2022 Anunț concurs de recrutare inspector clasa I,grad profesional debutant în cadrul - Compartimentului Urbanism-Cadastru,Fond Funciar și Amenajarea Teritorialului Deschide
14.07.2022 Proces-verbal nr.3232 încheiat astăzi 14.07.2022 pentru concursul de Asistent medical comunitar. Deschide
07.07.2022 Proces-verbal nr.3131 încheiat astăzi 07.07.2022 în cadrul interviului - organizat la data de 07.07.2022 Deschide
05.07.2022 Ghid practic pentru asistența medicală comunitară Deschide
04.07.2022 Tabel cu rezultatul de la selecția dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere de Secretar General U.A.T Deschide
04.07.2022 Centralizator nominal cu rezultatele obținute la proba practică la examenul din data 01.07.2022 pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat Deschide
30.06.2022 Anunț concurs de asistent medical comunitar Deschide
22.06.2022 Procesul Verbal cu rezultaul depunerilor dosarelor de înscriere a postului de muncitor necalificat Deschide
09.06.2022 Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de Secretar General al UAT Stănița. Deschide
07.06.2022 Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant personal contractual Muncitor necalificat, debutant, pe o perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Administrativ. Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii