Concursuri

Anul 2021

Data Document Deschide
02.09.2021 Proces verbal privind concursul de recrutare din 02.09.2021 Deschide
02.09.2021 Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare a funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului de Contabilitate-Financiar Impozite și Taxe Locale Deschide
02.09.2021 Proces verbal privind concursul de recrutare din 02.09.2021 Deschide
02.09.2021 Tabel privind rezultatul obținut la interviul din 02.09.2021 în cadrul concursului de recrutare Deschide
02.09.2021 Proces verbal privind concursul de recrutare din 02.09.2021 Deschide
02.09.2021 Tabel privind rezultatul obținut la proba scrisă din 02.09.2021 în cadrul concursului de recrutare Deschide
25.08.2021 Tabel privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul de Contabilitate-Financiar Impozite și Taxe Locale organizat în data de 02.09.2021 Deschide
25.08.2021 Proces verbal încheiat după expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul de Contabilitate-Financiar Impozite și Taxe Locale Deschide
18.08.2021 Proces-Verbal încheiat 18.08.2021 privind verificarea competenței profesionale în cadrul probei scrise, probei practice și a interviului candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de: Electrician, Muncitor necalificat, Guard Deschide
18.08.2021 Proces-Verbal cu privire la organizarea, desfășurarea și rezultatul probei interviu, a examenului pentru ocuparea postului vacant de Guard la compartimentul Administrativ-Gospodăresc din cadrul primăriei Stănița Deschide
18.08.2021 Proces-Verbal cu privire la organizarea, desfășurarea și rezultatul probei interviu, a examenului pentru ocuparea postului vacant de Muncitor necalificat la Compartimentul de salubrizare, întreținere drumuri, rețele iluminat, apa și canal din cadrul primăriei Stănița Deschide
18.08.2021 Proces-Verbal cu privire la organizarea, desfășurarea și rezultatul probei interviu, a examenului pentru ocuparea postului vacant de Electrician la Compartimentul de salubrizare, întreținere drumuri, rețele iluminat, apa și canal din cadrul primăriei Stănița Deschide
18.08.2021 Proces-Verbal de evaluare încheiat azi 18.08.2021 privind desfășurarea probei practice la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de Guard la compartimentul Administrativ-Gospodăresc din cadrul primăriei Stănița Deschide
18.08.2021 Proces-Verbal de evaluare încheiat azi 18.08.2021 privind desfășurarea probei practice la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de Muncitor necalificat la Compartimentul de salubrizare, întreținere drumuri, rețele iluminat, apa și canal din cadrul primăriei Stănița Deschide
18.08.2021 Proces-Verbal de evaluare încheiat azi 18.08.2021 privind desfășurarea probei practice la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de Electrician la Compartimentul de salubrizare, întreținere drumuri, rețele iluminat, apa și canal din cadrul primăriei Stănița Deschide
17.08.2021 Centralizator nominal privind rezultatele finale, la concursul de recrutare din 17.08.2021 pentru ocuparea postului vacant de Guard la compartimentul Administrativ-Gospodăresc din cadrul primăriei Stănița Deschide
17.08.2021 Centralizator nominal privind rezultatele finale, la concursul de recrutare din 17.08.2021 pentru ocuparea postului vacant de Guard la compartimentul Administrativ-Gospodăresc din cadrul primăriei Stănița Deschide
17.08.2021 Centralizator nominal privind rezultatele finale, la concursul de recrutare din 17.08.2021 pentru ocuparea postului vacant de Muncitor necalificat la Compartimentul de salubrizare, întreținere drumuri, rețele iluminat, apa și canal din cadrul primăriei Stănița Deschide
17.08.2021 Centralizator nominal privind rezultatele finale, la concursul de recrutare din 17.08.2021 pentru ocuparea postului vacant de Electrician la Compartimentul de salubrizare, întreținere drumuri, rețele iluminat, apa și canal din cadrul primăriei Stănița Deschide
17.08.2021 Proces-Verbal încheiat astăzi 17.08.2021 privind concursul de recrutare pentru postul vacant de Guard la compartimentul Administrativ-Gospodăresc din cadrul primăriei Stănița Deschide
17.08.2021 Proces-Verbal încheiat astăzi 17.08.2021 privind concursul de recrutare pentru postul vacant de Muncitor necalificat la Compartimentul de salubrizare, întreținere drumuri, rețele iluminat, apa și canal din cadrul primăriei Stănița Deschide
17.08.2021 Proces-Verbal încheiat astăzi 17.08.2021 privind concursul de recrutare pentru postul vacant de Electrician la Compartimentul de salubrizare, întreținere drumuri, rețele iluminat, apa și canal din cadrul primăriei Stănița Deschide
09.08.2021 Tabel privind rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare a unor posturi contractuale organizat în data 17.08.2021 Deschide
26.07.2021 Anunț organizare concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului Contabilitate-Financiar , Impozite si Taxe Locale Deschide
19.07.2021 Anunț organizare concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:un post Muncitor necalificat,un post Electrician și un post Guard(Muncitor întreținere clădiri) Deschide
14.05.2021 Anunț organizare concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:un post Muncitor necalificat și un post Guard(Muncitor întreținere clădiri) Deschide
23.04.2021 Proces verbal încheiat astazi 23.04.2021 - Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul de promovare în clasă a funcției de Inspector asistent-Compartiment Registru Agricol Deschide
23.04.2021 Proces verbal încheiat astazi 23.04.2021- Tabel privind rezultatul obținut la interviul din 23.04.2021 în cadrul examenului pentru promovarea în clasă Deschide
23.04.2021 Proces verbal încheiat astazi 23.04.2021- Tabel privind rezultatul obținut la proba scrisă din 23.04.2021 în cadrul examenului pentru promovarea în clasă Deschide
20.04.2021 Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru promovare în clasă organizat în data de 23.04.2021 Deschide
07.04.2021 Anunț organizare concurs de promovare pentru funcția publică de execuție Referent, clasa III, grad profesional asistent în Inspector, clasa I, grad profesional asistent la compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănița Deschide